Idézetek tárháza

Your awesome Tagline

1 Anmerkung


Bernard Ramm:
 
„A Biblia felett legalább ezerszer megkondult már a lélekharang, elindult a halottas menet, a sírkőre rákerült a felirat, és megtörtént a gyászszertartás. A tetem azonban valahogy sosem marad a helyén.
Nincs még egy olyan könyv, amelyet ilyen erővel hasogattak, szeleteltek, rostáltak, vizsgáltak és gyaláztak volna. Az ókori vagy a modern idők melyik filozófiai, vallási, lélektani vagy szépirodalmi műve volt kitéve olyan nagyarányú, rosszindulatú és szkeptikus, alapos és hozzáértő támadásnak, mint amely a Biblia összes fejezetét, sorát és tanítását érte?
Mégis milliók szeretik, olvassák és tanulmányozzák a Bibliát.”
 
Forrás: Ramm Bernard: Protestant Christian Evidences (Moody Press), 232.
Idézi: Josch McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett, KIA, 2004. I. rész, 10.o. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu„A (bibliai) irodalom tanulmányozása annyira összetett feladat, hogy egyetlen tudományágban és az emberi tudás egyetlen területén sincs párja. A Biblia a Krisztus után 95-től alkotó apostoli atyáktól kezdve hatalmas irodalmi folyamatot indított el: bibliai lexikonokat, bibliai enciklopédiákat, bibliai szótárakat, bibliai atlaszokat és bibliai földrajzzal foglalkozó műveket. ezekből indulhatunk ki. Azután tetszés szerint megemlíthetjük a teológia, a vallásoktatás, a himnológia, a misszió, a bibliai nyelvek, az egyháztörténet terén keletkezett hatalmas irodalmat, a vallásos életrajzokat, kegyességi műveket, bibliamagyarázatokat, vallásfilozófiai műveket, bizonyítékokat, hitvédelmi műveket és így tovább. Száma sincs a különböző műveknek.”
Az emberi történelem során egyetlen könyv sem ihlette annyi könyv megírására az embert, mint a Biblia.
Forrás: Ramm Bernard: Protestant Christian Evidences (Moody Press), 1953, 239.
Idézi: Josch McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett, KIA, 2004. I. rész, 15.o. 
 
 
 
Bernard Ramm
(1916. augusztus 1.-1992. augusztus 11.)
apologéta, tanár, író

Bernard Ramm:

 

„A Biblia felett legalább ezerszer megkondult már a lélekharang, elindult a halottas menet, a sírkőre rákerült a felirat, és megtörtént a gyászszertartás. A tetem azonban valahogy sosem marad a helyén.

Nincs még egy olyan könyv, amelyet ilyen erővel hasogattak, szeleteltek, rostáltak, vizsgáltak és gyaláztak volna. Az ókori vagy a modern idők melyik filozófiai, vallási, lélektani vagy szépirodalmi műve volt kitéve olyan nagyarányú, rosszindulatú és szkeptikus, alapos és hozzáértő támadásnak, mint amely a Biblia összes fejezetét, sorát és tanítását érte?

Mégis milliók szeretik, olvassák és tanulmányozzák a Bibliát.”

 

Forrás: Ramm Bernard: Protestant Christian Evidences (Moody Press), 232.

Idézi: Josch McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett, KIA, 2004. I. rész, 10.o.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

„A (bibliai) irodalom tanulmányozása annyira összetett feladat, hogy egyetlen tudományágban és az emberi tudás egyetlen területén sincs párja. A Biblia a Krisztus után 95-től alkotó apostoli atyáktól kezdve hatalmas irodalmi folyamatot indított el: bibliai lexikonokat, bibliai enciklopédiákat, bibliai szótárakat, bibliai atlaszokat és bibliai földrajzzal foglalkozó műveket. ezekből indulhatunk ki. Azután tetszés szerint megemlíthetjük a teológia, a vallásoktatás, a himnológia, a misszió, a bibliai nyelvek, az egyháztörténet terén keletkezett hatalmas irodalmat, a vallásos életrajzokat, kegyességi műveket, bibliamagyarázatokat, vallásfilozófiai műveket, bizonyítékokat, hitvédelmi műveket és így tovább. Száma sincs a különböző műveknek.”

Az emberi történelem során egyetlen könyv sem ihlette annyi könyv megírására az embert, mint a Biblia.

Forrás: Ramm Bernard: Protestant Christian Evidences (Moody Press), 1953, 239.

Idézi: Josch McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett, KIA, 2004. I. rész, 15.o.

 

 

 

Bernard Ramm

(1916. augusztus 1.-1992. augusztus 11.)

apologéta, tanár, író

Abgelegt unter Bernardramm Ramm Biblia

0 Anmerkungen

Gary Chapman
"Nem kell a tökéletesség látszatát keltenünk ahhoz, hogy fontosnak tűnjünk mások szemében. Az emberek semmivel sem fogják kevesebbre becsülni azt, aki beismeri saját gyengeségeit. Ellenkezőleg, aki magát különbnek mutatja, csak elidegeníti magától embertársait."
Gary Demonte Chapman: Kezdjük újra, Harmat, 42.o.

Gary Demonte Chapman
(1938 - )
 keresztény író, párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó

Gary Chapman

"Nem kell a tökéletesség látszatát keltenünk ahhoz, hogy fontosnak tűnjünk mások szemében. Az emberek semmivel sem fogják kevesebbre becsülni azt, aki beismeri saját gyengeségeit. Ellenkezőleg, aki magát különbnek mutatja, csak elidegeníti magától embertársait."

Gary Demonte Chapman: Kezdjük újra, Harmat, 42.o.

Gary Demonte Chapman

(1938 - )

keresztény író, párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó

Abgelegt unter Chapman garychapman

1 Anmerkung

Reinhard Bonnke:
"A négy evangélium rendre úgy mutatja be az Úr Jézust, mint aki segítő kezet nyújtott a kivetettek felé, és magához vonzotta őket. Törődése a társadalom által lenézett emberek felé az evangéliumi történetek legmegrendítőbb részei. Jézus az „elveszettek” és az „utolsók” közé jön: az elveszetteket megkeresi, és az utolsókat elsőkké teszi (Máté 20,16). Más szavakkal, a világ elutasítottjai az Isten választottjai. Teljesen mindegy, ki vagy és hol élsz, tudd meg: Jézus szeret téged, és kész elfogadni! Hívd segítségül az Úr Jézus nevét, az egyetlen nevet, amely által üdvözülhetsz! Ha megteszed, Isten gyermekévé válsz."
Reinhard Bonnke evangélista Facbook oldala
Fordította: Szakály Csaba

Reinhard Bonnke:

"A négy evangélium rendre úgy mutatja be az Úr Jézust, mint aki segítő kezet nyújtott a kivetettek felé, és magához vonzotta őket. Törődése a társadalom által lenézett emberek felé az evangéliumi történetek legmegrendítőbb részei. Jézus az „elveszettek” és az „utolsók” közé jön: az elveszetteket megkeresi, és az utolsókat elsőkké teszi (Máté 20,16). Más szavakkal, a világ elutasítottjai az Isten választottjai. Teljesen mindegy, ki vagy és hol élsz, tudd meg: Jézus szeret téged, és kész elfogadni! Hívd segítségül az Úr Jézus nevét, az egyetlen nevet, amely által üdvözülhetsz! Ha megteszed, Isten gyermekévé válsz."

Reinhard Bonnke evangélista Facbook oldala

Fordította: Szakály Csaba

Abgelegt unter Bonnke reinhardbonnke megvaltas megvalto Jezus

1 Anmerkung


Reinhard Bonnke
„Talán úgy érzed, egy süllyedő hajó fedélzetén vagy - minden rosszul sült el, az élet hullámai átcsaptak a fejed fölött, nincs semmi reményed. De van Valaki, aki megmentésedre siet: JÉZUS KRISZTUS, az egyetlen Megváltó. Az Ő evangéliuma nem egy nyugtatószer, amely ideig óráig mesterségesen lenyugtat, hanem amely által maga Jézus tűnik fel a színen, kinyújtva kezét feléd a hullámok fölött, erős kézzel kiragad reménytelen helyzetedből, és kihúz a biztonságos partra. Aztán a szemedbe néz, és így szól: „Mivel én élek, ti is élni fogtok”. Válaszolj Neki még ma, imádságban segítségül hívva az Úr Jézus nevét, és átéled a szabadítását!”
Forrás : Reinhard Bonnke evangélista Facbook oldala

Reinhard Bonnke

„Talán úgy érzed, egy süllyedő hajó fedélzetén vagy - minden rosszul sült el, az élet hullámai átcsaptak a fejed fölött, nincs semmi reményed. De van Valaki, aki megmentésedre siet: JÉZUS KRISZTUS, az egyetlen Megváltó. Az Ő evangéliuma nem egy nyugtatószer, amely ideig óráig mesterségesen lenyugtat, hanem amely által maga Jézus tűnik fel a színen, kinyújtva kezét feléd a hullámok fölött, erős kézzel kiragad reménytelen helyzetedből, és kihúz a biztonságos partra. Aztán a szemedbe néz, és így szól: „Mivel én élek, ti is élni fogtok”. Válaszolj Neki még ma, imádságban segítségül hívva az Úr Jézus nevét, és átéled a szabadítását!

Forrás : Reinhard Bonnke evangélista Facbook oldala

Abgelegt unter Bonnke reinhardbonnke megvaltas megvalto Jezus

1 Anmerkung


Isten szeret I.
Billy Graham:
„A Teremtés könyve nemcsak az emberi faj kezdeteiről számol be, hanem arról is, hogy elindult Isten megváltó műve a történelemben. Isten már a kezdetek kezdetén eltervezte, hogy üdvösséget ad az emberi fajnak. Isten annyira szerette az Ő teremtményeit, ezért kitalálta a módját, miként lehetne jóvátenni az ember bűnét. Ez a valaha végrehajtott legnagyobb mentőakció – megmenteni azokat, akik Isten képére lettek teremtve.
Minden idők legfantasztikusabb története erről a rendkívüli reménységről szól. (…)
Eljött az a nap, amikor Isten szívéből áradó szeretet és kegyelem Fiának vére által áradt rá az emberiségre. A megváltás már ott volt Isten szívében, és Krisztus keresztje által vált láthatóvá. Isten nem fordított hátat az emberiségnek, mert a szeretete ennél sokkal mélyebb, és kegyelme sokkal szélesebb. Vágyott arra, hogy helyreállítson és megváltson minket, majd pedig visszatérítsen Magához. „ Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (János 3:16)” 
Forrás: Billy Graham: A reménységem alapja, Patmos Records, 2014, 36, 37.o. Fordította: Morvay Szilárd
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nununununununununununununununununununununununununununu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Isten szeret II.
„Isten megváltási ajándéka azt üzeni: „Visszavásárollak a véremmel, mert szeretlek téged. Megszabadítalak a bűn láncaitól. Véget vetek a benső konfliktusnak, és békét adok a lelkednek. Ehhez azonban megtört szívvel kell közelítened hozzám. El kell fogadnod a megváltást. A bűn által befeketített szívedet egy új szívre kell cserélned, amelyet vérem megtisztított.”
A megváltás a Biblia központi témája. Isten megváltási terve egy nagyszabású történetté változtatta a nyomorúságos sorsunkat. Isten a Fián, Jézus Krisztuson, a világ Megváltóján keresztül hajtotta végre a mentőakciót. Ez a küldetés akkor teljesült, amikor a kereszten függött és vérét ontotta minden ember lelkéért. Meghalt a te bűneidért és az én bűneimért is. Amikor legyőzte a halált, és kijött a sírból, amely nem tudta őt fogva tartani, kinyújtotta átszegezett kezét és azt mondta:”Azért jöttem, hogy felszabadítsalak titeket a megkötözött állapotból és új életet adjak nektek.”
Ez azért nagy történet, mert Isten mindenki számára lehetővé teszi, hogy elfogadja az általa felkínált bűnbocsánatot és vele éljen örökké.”
Forrás: Billy Graham: A reménységem alapja, Patmos Records, 2014, 39.o. Fordította: Morvay Szilárd
 
 

Billy Graham
(1918, november 7. - )
baptista pásztor, evangélista, író

Isten szeret I.

Billy Graham:

„A Teremtés könyve nemcsak az emberi faj kezdeteiről számol be, hanem arról is, hogy elindult Isten megváltó műve a történelemben. Isten már a kezdetek kezdetén eltervezte, hogy üdvösséget ad az emberi fajnak. Isten annyira szerette az Ő teremtményeit, ezért kitalálta a módját, miként lehetne jóvátenni az ember bűnét. Ez a valaha végrehajtott legnagyobb mentőakció – megmenteni azokat, akik Isten képére lettek teremtve.

Minden idők legfantasztikusabb története erről a rendkívüli reménységről szól. (…)

Eljött az a nap, amikor Isten szívéből áradó szeretet és kegyelem Fiának vére által áradt rá az emberiségre. A megváltás már ott volt Isten szívében, és Krisztus keresztje által vált láthatóvá. Isten nem fordított hátat az emberiségnek, mert a szeretete ennél sokkal mélyebb, és kegyelme sokkal szélesebb. Vágyott arra, hogy helyreállítson és megváltson minket, majd pedig visszatérítsen Magához. „ Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (János 3:16)”

Forrás: Billy Graham: A reménységem alapja, Patmos Records, 2014, 36, 37.o. Fordította: Morvay Szilárd

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nununununununununununununununununununununununununununu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Isten szeret II.

„Isten megváltási ajándéka azt üzeni: „Visszavásárollak a véremmel, mert szeretlek téged. Megszabadítalak a bűn láncaitól. Véget vetek a benső konfliktusnak, és békét adok a lelkednek. Ehhez azonban megtört szívvel kell közelítened hozzám. El kell fogadnod a megváltást. A bűn által befeketített szívedet egy új szívre kell cserélned, amelyet vérem megtisztított.”

A megváltás a Biblia központi témája. Isten megváltási terve egy nagyszabású történetté változtatta a nyomorúságos sorsunkat. Isten a Fián, Jézus Krisztuson, a világ Megváltóján keresztül hajtotta végre a mentőakciót. Ez a küldetés akkor teljesült, amikor a kereszten függött és vérét ontotta minden ember lelkéért. Meghalt a te bűneidért és az én bűneimért is. Amikor legyőzte a halált, és kijött a sírból, amely nem tudta őt fogva tartani, kinyújtotta átszegezett kezét és azt mondta:”Azért jöttem, hogy felszabadítsalak titeket a megkötözött állapotból és új életet adjak nektek.”

Ez azért nagy történet, mert Isten mindenki számára lehetővé teszi, hogy elfogadja az általa felkínált bűnbocsánatot és vele éljen örökké.”

Forrás: Billy Graham: A reménységem alapja, Patmos Records, 2014, 39.o. Fordította: Morvay Szilárd

 

 

Billy Graham

(1918, november 7. - )

baptista pásztor, evangélista, író

Abgelegt unter Billygraham graham megvaltas megvalto orokelet

1 Anmerkung

Deák Ferenc:
Nemcsak vágyainkról kell lemondani tudni, hanem szenvedélyeinket is kell fékeznünk, s a fölhevült indulatot keblünkbe visszafojtanunk, nehogy kitörése által magunknak kárt tegyünk, vagy mások iránt méltatlanok legyünk. Aki önmegtagadással nem bír, az vágyainak, szenvedélyeinek s indulatának rabja. 
Részlet a gyámleányához írt leveléből 
Deák Ferenc
magyar államférfi, politikus
 1803. október 17. - 1876. január 28.

Deák Ferenc:

Nemcsak vágyainkról kell lemondani tudni, hanem szenvedélyeinket is kell fékeznünk, s a fölhevült indulatot keblünkbe visszafojtanunk, nehogy kitörése által magunknak kárt tegyünk, vagy mások iránt méltatlanok legyünk. Aki önmegtagadással nem bír, az vágyainak, szenvedélyeinek s indulatának rabja.

Részlet a gyámleányához írt leveléből 

Deák Ferenc

magyar államférfi, politikus


1803. október 17. - 1876. január 28.

Abgelegt unter Deak deakferenc szabadsag

1 Anmerkung

Deák Ferenc:


"Tűrd el, ha kell, az igazságtalanságot, de igazságtalansággal ne viszonozd azt. Sokkal keserűbb emléket hágy maga után azon igazságtalanság, melyet máson elkövettünk, mint amelyet másoktól szenvedünk, s a legfájdalmasabb, legtartósabb szemrehányás az, mit önkeblünkben olvasunk, mert azt sem későbbi bánatunk, sem jótéteink nem képesek egészen elnémítani." 
Részlet a gyámleányához írt leveléből


Deák Ferenc
(1803. október 17. - 1876. január 28.)
magyar államférfi, politikus

Deák Ferenc:

"Tűrd el, ha kell, az igazságtalanságot, de igazságtalansággal ne viszonozd azt. Sokkal keserűbb emléket hágy maga után azon igazságtalanság, melyet máson elkövettünk, mint amelyet másoktól szenvedünk, s a legfájdalmasabb, legtartósabb szemrehányás az, mit önkeblünkben olvasunk, mert azt sem későbbi bánatunk, sem jótéteink nem képesek egészen elnémítani."

Részlet a gyámleányához írt leveléből

Deák Ferenc

(1803. október 17. - 1876. január 28.)

magyar államférfi, politikus

Abgelegt unter Deak deakferenc tanacs lelkiismeret

1 Anmerkung

Napóleon császár 

fogságban írta a Szent Ilona szigetén:

 

 „Ismerem az embereket, és azt mondom, hogy Jézus nem ember. Felszínes gondolkodás hasonlóságot látni Krisztus, valamint a birodalomalapítók és más vallások alapítói között. Ilyen hasonlóság nem létezik… Hiába keresek bármit a történelemben, ami Jézus Krisztushoz hasonló lenne, vagy megközelítené az evangéliumokat. Sem a történelemben, sem az emberiségben, sem a korokban, sem a természetben nem láttam olyat, amit ehhez tudnék hasonlítani, vagy ami magyarázatot adna minderre. Ebben a vonatkozásban minden rendkívüli. Minél többet gondolkodom az evangéliumon, annál biztosabb vagyok abban, hogy nincs semmi bennük, ami ne haladná meg az események rendjét és ne múlná felül az emberi elme korlátait… Emlegetitek Caesart, Alexandroszt, a hódításaikat és azt a lelkesedést, amit katonáik lelkéből kiváltottak. De el tudjátok képzelni azt, hogy egy halott ember hódításokat végez olyan hadsereggel, amely az emléke iránt hűséges és teljes mértékben odaszánt katonákból áll? A seregeim elfeledtek, pedig még élek, ahogy a karthágói hadsereg is elfeledte Hannibált. Ilyen a mi hatalmunk… Nagy Sándor, Julius Caesar, Nagy Károly és én magam nagy birodalmakat alapítottunk. De mire alapítottuk lángeszünk alkotásait? Erőszakra. Egyedül Jézus Krisztus az, aki a birodalmát kizárólag a szeretetre alapította, és még ma is milliók halnak meg érte.”

Idézi: Billy Graham: A reménységem alapja, Patmos Records, 2014, 94.o. Fordította: Morvay Szilárd


Napoleon Bonaparte, idézet forrása John B. C. Ablott, „Napoleon Bonaparte, 1815. december 10.” Megjelent: Harper’s New Monthly  Magazine, 10 (1854. december-1855. május):177-79.

 

Bonaparte Napoleon

(1769. augusztus 15. - 1821. május 5.)
francia császár és tábornok

Napóleon császár

fogságban írta a Szent Ilona szigetén:

 

„Ismerem az embereket, és azt mondom, hogy Jézus nem ember. Felszínes gondolkodás hasonlóságot látni Krisztus, valamint a birodalomalapítók és más vallások alapítói között. Ilyen hasonlóság nem létezik… Hiába keresek bármit a történelemben, ami Jézus Krisztushoz hasonló lenne, vagy megközelítené az evangéliumokat. Sem a történelemben, sem az emberiségben, sem a korokban, sem a természetben nem láttam olyat, amit ehhez tudnék hasonlítani, vagy ami magyarázatot adna minderre. Ebben a vonatkozásban minden rendkívüli. Minél többet gondolkodom az evangéliumon, annál biztosabb vagyok abban, hogy nincs semmi bennük, ami ne haladná meg az események rendjét és ne múlná felül az emberi elme korlátait… Emlegetitek Caesart, Alexandroszt, a hódításaikat és azt a lelkesedést, amit katonáik lelkéből kiváltottak. De el tudjátok képzelni azt, hogy egy halott ember hódításokat végez olyan hadsereggel, amely az emléke iránt hűséges és teljes mértékben odaszánt katonákból áll? A seregeim elfeledtek, pedig még élek, ahogy a karthágói hadsereg is elfeledte Hannibált. Ilyen a mi hatalmunk… Nagy Sándor, Julius Caesar, Nagy Károly és én magam nagy birodalmakat alapítottunk. De mire alapítottuk lángeszünk alkotásait? Erőszakra. Egyedül Jézus Krisztus az, aki a birodalmát kizárólag a szeretetre alapította, és még ma is milliók halnak meg érte.”

Idézi: Billy Graham: A reménységem alapja, Patmos Records, 2014, 94.o. Fordította: Morvay Szilárd

Napoleon Bonaparte, idézet forrása John B. C. Ablott, „Napoleon Bonaparte, 1815. december 10.” Megjelent: Harper’s New Monthly  Magazine, 10 (1854. december-1855. május):177-79.

 

Bonaparte Napoleon

(1769. augusztus 15. - 1821. május 5.)

francia császár és tábornok

Abgelegt unter napoleon napoleonbonaparte egyedulJezus Jezus

1 Anmerkung


Blaise Pascal:
"Hálásaknak kell lennünk azok iránt, kik fölfedik tökéletlenségeinket. Ha tökéletlenségeink nem is tűnnek el ezáltal, mert hiszen igen sok van bennünk, mégis e tökéletlenségek - miután megismertük őket - kezdenek alkalmatlankodni szellemünknek, felserkentik lelkiismeretünket és iparkodunk megjavulni és hibáinktól megszabadulni."
Forrás: 
Lev Tolsztoj: Mindennapra (című idézetgyűjteménye), Március

Blaise Pascal:

"Hálásaknak kell lennünk azok iránt, kik fölfedik tökéletlenségeinket. Ha tökéletlenségeink nem is tűnnek el ezáltal, mert hiszen igen sok van bennünk, mégis e tökéletlenségek - miután megismertük őket - kezdenek alkalmatlankodni szellemünknek, felserkentik lelkiismeretünket és iparkodunk megjavulni és hibáinktól megszabadulni."

Forrás:

Lev Tolsztoj: Mindennapra (című idézetgyűjteménye), Március

Abgelegt unter lelkiismeret pascal blaisepascal sziv